ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of the thicknesses of cartilage and enthesis in familial Mediterranean fever and enthesitis-related arthritis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 591-596 | DOI: 10.14744/nci.2020.54037

Evaluation of the thicknesses of cartilage and enthesis in familial Mediterranean fever and enthesitis-related arthritis

Aysenur Pac Kisaarslan1, Betul Sozeri2, Nihal Sahin1, Sumeyra Ozdemir Cicek1, Zubeyde Gunduz1, Hakan Poyrazoglu1, Ruhan Dusunsel1
1Department of Pediatric Rheumatology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Pediatric Rheumatology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Subclinical inflammation is still a controversial issue in inflammatory diseases. There is no reliable, easy, and cheap inflammation marker in daily clinical practices currently. This study aims to predict clinical remission using cartilage and tendon thicknesses.
METHODS: Eleven patients with Familial Mediterranean Fever (FMF) who had musculoskeletal involvement before and 11 patients with Enthesitis-Related Arthritis (ERA) were included in this study. They were on remission with clinical and laboratory evaluations for at least three months. Demographic and clinical features of the subjects, including age, sex, body mass index, disease duration, age at onset, medical treatment, and laboratory evaluations, were all noted. Healthy children of the same age were included as the control group. The thicknesses of the bilateral knee, second metacarpophalangeal and ankle joints cartilages, quadriceps, superior and inferior patellar, and the Achilles tendons were measured with a linear probe. A total of 198 joint and 264 tendon thicknesses were measured.
RESULTS: The thicknesses of metacarpophalangeal, knee, and ankle cartilages were higher in the FMF group than in the others. In the FMF group, the quadriceps tendon thickness was higher than in the ERA group, and the superior patellar tendon thickness was higher than in the control group (p<0.05).
CONCLUSION: According to our preliminary findings, an increased thickness of the cartilage and tendon in FMF patients may be an indicator of subclinical inflammation. Increased thickness of the enthesis in FMF patients may also indicate that enthesitis-related arthritis will also develop in the future.

Keywords: Cartilage thickness, child; enthesis thickness; inflammation.

Ailevi Akdeniz Ateşi Ve Entezit İlişkili Artritli Hastaların Kıkırdak Ve Tendon Kalınlıklarının Değerlendirilmesi

Aysenur Pac Kisaarslan1, Betul Sozeri2, Nihal Sahin1, Sumeyra Ozdemir Cicek1, Zubeyde Gunduz1, Hakan Poyrazoglu1, Ruhan Dusunsel1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul

Subklinik inflamasyonun değerlendirilmesi klinikte halen önemli bir sorundur. Günlük pratikte kullanılabilecek geçerli, kolay ve ucuz bir inflamasyon göstergeci henüz bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı eklem kıkırdak ve tendon kalınlıklarının subklinik inflamasyon göstergeci olup olmadığını değerlendirmektir.
Metot: Çalışmaya daha önce artrit atağı olan 11 Ailevi Akdeniz Ateşi, 11 Entezit ilişkili artrit hastası alındı. Hastalar en az 3 aydır klinik ve laboratuvar olarak remisyonda idi. Yaş, cinsiyet, tanı yaşı, hastalık süresi, vücut kitle indeksi, laboratuvar değerleri ve tedavi seçenekleri hasta dosyalarından elde edildi. Aynı yaşta olan sağlıklı 11 çocuk kontrol grubu olarak seçildi. Bilateral diz, 2. Metakarpofalengeal ve ayak bileği kartilaj kalınlığı, quadriseps, superior, inferior patellar tendon ve bilateral Aşil tendon kalınlıkları bilateral olarak lineer prob ile değerlendirildi. Toplam 198 eklem ve 264 tendon kalınlığı ölçümü yapıldı.
Sonuç: Ailevi Akdeniz Ateşi grubunda metakarpofalengeal, diz ve ayak bileği kartilaj kalınlığı diğer gruplara göre yüksek saptandı. Ailevi Akdeniz Ateşi olan hastaların quadriseps tendon kalınlığı entezit ilişkili artrit grubundan daha yüksek, superior patellar tendon kalınlığı ise kontrol grubuna göre daha yüksek tespit edildi (p<0.05)
Yorum: Yaptığımız bu ön çalışmada, ailevi Akdeniz ateşi hastalarında artmış kıkırdak ve tendon kalınlıklarının subklinik inflamasyonu, artmış entez kalınlıklarının ise ileride gelişebilecek entezit ilişkili artritin erken bulgusu olabileceğini tespit ettik. (NCI-2019-0226.R2)

Anahtar Kelimeler: Kıkırdak kalınlığı, tendon kalınlığı, çocuk, inflamasyon

Aysenur Pac Kisaarslan, Betul Sozeri, Nihal Sahin, Sumeyra Ozdemir Cicek, Zubeyde Gunduz, Hakan Poyrazoglu, Ruhan Dusunsel. Evaluation of the thicknesses of cartilage and enthesis in familial Mediterranean fever and enthesitis-related arthritis. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 591-596

Corresponding Author: Aysenur Pac Kisaarslan
LookUs & Online Makale